Zakończenie XIV kadencji RMR

Powyżej widzicie kilka migawek z ostatniej sesji XIV Kadencji Rady Młodzieży Rzeszowa,
która również miała miejsce w czwartek 30.09.2021! 
 
Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom w ten ważny dla nas dzień!🏅
 
 
Poniżej porządek obrad, który został przyjęty i w pełni zrealizowany na posiedzeniu:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 22.09.2020 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Uchwała w sprawie przeprowadzenia ankiet w rzeszowskich szkołach
ponadpodstawowych, mająca na celu badanie opinii uczniów na temat
respektowania statutów w placówkach (druk. XIV/22/2021).
5. Uchwała w sprawie przeprowadzenia przedwyborczej akcji promocyjnej
w rzeszowskich szkołach ponadpodstawowych (druk. XIV/23/2021).
6. Uchwała w sprawie organizacji Rzeszowskiego Kongresu Samorządów
Uczniowskich (druk. XIV/24/2021).
7. Uchwała w sprawie nadania mandatów Honorowego Radnego Rady
Młodzieży Rzeszowa (druk. XIV/25/2021).
8. Uchwała w sprawie ustawienia pojemników na nakrętki przy
rzeszowskich szkołach (druk. XIV/26/2021).
9. Sprawozdanie z działalności XIV Kadencji Rady Młodzieży Rzeszowa.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Do zobaczenia w XV kadencji RMR!

NAWIGACJA