Skład Rady

adrian depa

przewodniczący
Rady Młodzieży

Wiktoria
Ostoja-Kowalska

wiceprzewodnicząca
rady młodzieży

paweł płonka

sekretarz
rady młodzieży

Monika Żyradzka

radna

Natalia Lampart

RADNA

Wiktoria Szela

honorowa radna

Daria Chmiel

RAdna

Andżelika Krochmal

radna

Jakub Draus

RADNY

Kamila Pabiańska

radna

Małgorzata Ostrowska

Radna

Szymon Buczek

radny

Aleksander Hycnar

RADNY

Dominik Szuberla

radny

Przemysław Podracki

Radny

Jagoda Sawka

RADNA

Karolina Wieczerzak

radna