Inauguracja XV Kadencji Rady Młodzieży Rzeszowa

W dniu 28.01.2022 w rzeszowskim Ratuszu odbyła się II SESJA XV KADENCJI RADY MŁODZIEŻY RZESZOWA 💙

Porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 29.10.2020 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury i Transportu
(druk. XV/3/2022).
5. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji ds. Działań Charytatywnych
(druk. XV/4/2022).
6. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji ds. Mediów i Promocji
(druk. XV/5/2022).
7. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Dziedzictwa Narodowego
(druk. XV/6/2022).
8. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji ds. Kultury
(druk. XV/7/2022).
9. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji ds. Finansów
(druk. XV/8/2022).
10. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia Publicznego
(druk. XV/9/2022).
11. Dyskusja w sprawie złożonych wniosków:
a) W sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic Sondeja i Pułaskiego
(druk. XV/W/1).
b) W sprawie budowy pomnika Romana Dmowskiego
(druk. XV/W/2).
c) W sprawie honorowania miejsc pamięci bohaterów narodowych.
(druk. XV/W/3).
d) W sprawie budowy placu asfaltowego wzorem miasta Szczuczyn
(druk. XV/W/4).
e) W sprawie zorganizowania plebiscytu wokalnego
(druk. XV/W/5).
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

To spotkanie wiązało się dla niektórych nowych Radnych z pierwszymi oficjalnymi wystąpieniami, dzięki czemu rozwinęła się dość ciekawa i żywa dyskusja. 🤝😄
fot. Zdjęciarz – Radna Karolina Kapustyńska 📸
NAWIGACJA