III sesja XV kadencji RMR

 

 

Zapraszamy do obejrzenia kilku migawek z ostatniej piątkowej sesji w rzeszowskim ratuszu w wykonaniu Marcina Kocój. ☕️ Dziękujemy za przybycie Naszych Gości 💙 Gratulujemy także nowym Przewodniczącym poszczególnych Komisji i czekamy na owoce ich pracy 💐 Poniżej również przedstawiamy porządek obrad.

 

PORZĄDEK OBRAD III SESJI XV KADENCJI
RADY MŁODZIEŻY RZESZOWA

W dniu 25 marca 2022 r.
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 28.01.2022 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Prezentacje przewodniczących komisji oraz planów na kwiecień 2022 r.
5. Uchwała w sprawie powołania Społecznego Rzecznika Praw Ucznia
(druk. XV/10/2022).
6. Uchwała w sprawie zwiększania świadomości historycznej o miejscach
pamięci na terenie Miasta Rzeszowa
(druk. XV/11/2022).
7. Uchwała w sprawie zorganizowania charytatywnych zlotów motoryzacyjnych
(druk. XV/12/2022).
8. Uchwała w sprawie zorganizowania Młodzieżowego Pokazu Mody
(druk. XV/13/2022).
9. Dyskusja na temat złożonych wniosków:
a) W sprawie pomalowania części zapory na Wisłoku
(druk. XV/W/6).
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

NAWIGACJA