II Kongres Samorządów Uczniowskich

Rozpoczęliśmy II Kongres Samorządów Uczniowskich. Wydarzenie otworzył występ artystyczny uzdolnionej młodzieży – Julii Bielendy, Maksymiliana Stalec, Laury Gortat oraz Alicji Czudec. Po części artystycznej gości Kongresu powitała Nasza Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący, a Kongres otworzyła pani wiceprezydent Krystyna Stachowska. Przewodnicząca RMR zaprezentowała przybyłym Radę, jej członków oraz działanie. Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy panel zatytułowany „Możliwości młodych w Rzeszowie” w którym prelegantami byli pani Beata Szmuc – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO, pan Wojciech Fiksa – ProtoLab Manager, pani Justyna Stasiak – Dyrektor MDK w Rzeszowie, radny Dominik Majcher – Parlament Młodych RP oraz radne Martyna Furman-Kuraś, Zuzanna Jurasz jako delegacja z Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego. Panel poprowadził radny Jan Świder, a w dyskusję prelegentów zaangażowała się również widownia. Po zakończeniu panelu przyszedł czas na przerwę, po której przedstawiciele Samorządów udali się na warsztaty, a ich nauczyciele bądź opiekunowie wysłuchali prezentacji pana Kamila Skrzypca – nauczyciela z Zespołu Szkół Energerycznych „Jak zainteresować ucznia przedmiotem?”. Po zakończonych warsztatach uczniowie zaprezentowali co udało im się wypracować i na tym zakończyliśmy pierwszy dzień II Kongresu Samorządów Uczniowskich.

 

 

Drugi dzień II Kongresu Samorządów rozpoczęliśmy od oficjalnego przywitania gości przez prowadzących.
Pierwszym punktem z planu był panel dyskusyjny pod tytułem „Prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli”. Goście: Pan Krystian Przełożny — Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Karol Płoszaj, Kamila Bigdoń, Adrian Depa — Przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa XII, XIV i XV kadencji oraz Pani Małgorzata Rauch — Podkarpacki Kurator Oświaty, poruszyli między innymi tematy takie jak: czy owe prawa są egzekwowane i respektowane oraz dyskutowali o tym, w jaki sposób niektóre z nich odnoszą się do uczniów, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Po zakończeniu pierwszego panelu nasi uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami przy kawie. Drugim, a zarazem ostatnim panelem tego dnia był panel ekspercki. Tematem przewodnim była edukacja w mieście. Prelegenci: Pani Krystyna Stachowska — Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pan Zbigniew Bury — Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Pani Marzena Furtak-Żebracka – Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Pan Mirosław Kwaśniak —Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, odnosząc się do zadawanych im pytań, wspólnie zastanawiali się jakie aspekty edukacji w naszym mieście można by było poprawić, a które działają bez zarzutu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w drugim dniu tegorocznego Kongresu Samorządów, mamy nadzieję, że wszyscy wyciągnęliśmy z niego cenne spostrzeżenia
NAWIGACJA