Uchwała Nr XXXI/616/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Informacja o działaniach Rady Młodzieży Rzeszowa
w latach 2015-2020.

Uchwała Nr XLVII/44/93
Rady Miasta Rzeszowa
Z dnia 25 maja 1993 r.