Nagrania z sesji Rady Młodzieży Rzeszowa, które odbywają się średnio comiesięcznie w rzeszowskim ratuszu.